Kvalita

Vážení zákazníci,

pro zkvalitnění našich služeb jsme v září 2014 zavedli systém řízení jakosti ČSN EN ISO 9001/2009 a to ve středisku "PLASTY".

V roce 2017 jsme  rozšířili systém řízení jakosti ISO 9001/2016 i na středisko "OBROBNA".

Zároveň jsme pořídili 3D CNC souřadnicový měřící přístroj od firmy Mitutoyo, typ CRYSTA Apex 574 pro ještě vyšší zkvalitnění měření vyráběných dílů, viz foto :

 

Tímto vydávám Politiku kvality naší společnosti:

VZTAH K ZÁKAZNÍKOVI

 • Jsme společností, orientující se silně na zákazníka,
 • cílem všech našich činností je vždy 100% splnění všech vyjádřených i nevyjádřených požadavků zákazníka v oblasti výroby plastových výlisků vstřikováním, kovoobrábění i v poskytování služeb práškové lakovny,
 • naš služby poskytujeme co nejkvalitněji a nejrychleji k plnému uspokojení všech našich zákazníků.

VZTAH K FIRMĚ, TRHU

 • Naším cílem je dosáhnout předního postavení v oblasti výroby plastových výlisků vstřikováním mezi srovnatelnou konkurencí v Ústeckém kraji,
 • všechny procesy jsou poskytovány v souladu s platnými legislativními, zdravotními, hygienickými, bezpečnostními a ekologickými podmínkami, které jsou určené platnou legislativou ČR,
 • společnost zabezpečuje nutnou podporu pro zajištění činnosti všech procesů, jejich měření, monitorování a analyzování, aby bylo dosahováno plánovaných výsledků a neustálého zlepšování,
 • společnost musí dbát o optimální zajišťování a využívání potřebných zdrojů.

VZTAH K ZAMĚSTNANCŮM

 • Každý náš zaměstnanec je přesvědčen o významu kvality pro prosperitu společnosti a zná svoji odpovědnost a postavení v systému managementu kvality,
 • kvalitní a odpovědná práce každého zaměstnance je zárukou úspěchu společnosti,
 • pracovníci jsou a zůstávají díky komplexnímu zapracování, kontinuálnímu vzdělávání a podpoře vedení hlavními nositeli výkonnosti naší společnosti.

VZTAH K DODAVATELŮM

 • Všichni naši dodavatelé, jsou schopni dodávat přesně podle našich potřeb a specifikací,
 • chceme mít jenom spolehlivé a kvalitní dodavatele – z tohoto důvodu je hodnotíme, vybíráme a úzce s nimi spolupracujeme tak, aby splnili očekávání nejen naše, ale i našich zákazníků.

VZTAH K SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY

 • Vedení společnosti se zavazuje pravidelně ověřovat funkčnost zavedeného systému managementu kvality,
 • veškeré výstupy z procesů jsou monitorovány pro zajištění kvalitních vstupů do navazujících procesů,
 • vedení společnosti zabezpečuje nutnou podporu pro zajištění činností všech procesů, jejich měření, monitorování a analyzování tak, aby bylo dosahováno plánovaných výsledků a neustálého zlepšování.

NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ

 • Touto schválenou a vyhlášenou politikou kvality se zavazujeme neustále zefektivňovat zavedený systém,
 • jakékoliv změny v organizaci a řízení jsou směřovány ke zlepšení kvality produkce společnosti. Zlepšování kvality chápeme jako proces stálý a systematický.

Jiří Skriba
jednatel firmy LakoPlast s.r.o.

Diskuze

Diskuze neobsahuje žádné příspěvky
Vložit příspěvek do diskuze